Odeszli
Odeszli w 2019 roku…

Dzień Wszystkich Świętych to dzień wspominania zmarłych. W 2019 roku odeszło wiele osób ważnych dla naszych lokalnych społeczności.

21 stycznia zmarł Józef Bąkowski, profesor Instytutu Warzywnictwa, rektor WSEH.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie przetwórstwa i zamrażalnictwa warzyw, przez 44 lata związany zawodowo z Instytutem Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Był jednym ze współorganizatorów Instytutu Warzywnictwa. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, następnie rektorem tej uczelni.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nagrodami resortowymi i państwowymi, m. in. Zasłużony Pracownik dla Instytutu Warzywnictwa, Zasłużony dla Województwa Łódzkiego, Złoty Krzyż Zasługi, Order Zasługi dla Rolnictwa.

Spoczął na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach.14 lutego zmarła tragicznie w wypadku samochodowym Grażyna Głuszek
, wiceprezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej, współwłaścicielka firmy Transsprzęt. Miała 57 lat.

W 2012 r. za długoletnie wsparcie Fundacji Uśmiech Dziecka otrzymała statuetkę „Serce za Serce”. Rok później firma Transsprzęt, reprezentowana przez Grażynę i Stanisława Głuszków otrzymała wyróżnienie „Wokulski Roku” za działalność gospodarczą i charytatywną wspierającą instytucje i przedsięwzięcia społeczne. W listopadzie 2018 r. z rąk Wojewody Łódzkiego otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Polski za działalność na rzecz społeczności lokalnej.21 lutego w Łowiczu zmarł Alojzy Orszulik, biskup-senior Diecezji Łowickiej. Miał 90 lat. Diecezją łowicką kierował od 1992 do 2004 r. Został pochowany w krypcie biskupów łowickich w podziemiach łowickiej katedry.

W listopadzie 1980 r. został członkiem-sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. W związku z pełnieniem tej funkcji uczestniczył w przygotowaniach papieskich pielgrzymek do Polski.

Uczestniczył w przygotowaniach do obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, był obecny na inauguracji oraz na posiedzeniu zamykającym obrady. W latach 1990-93 jako delegat Stolicy Apostolskiej negocjował konkordat z polskim rządem.

Postanowieniem Prezydenta RP w 2010 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Nadano mu honorowe obywatelstwo gminy Wiskitki oraz miast: Łęczycy, Łowicza i Głowna.


15 maja zmarł prof. dr hab. Jan Cimanowski, senator byłego województwa skierniewickiego, emerytowany pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Miał 82 lata. W 1961 rozpoczął pracę w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Od 1991-97 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych instytutu. Odbył staże naukowe na uniwersytetach amerykańskich Missouri (1969-70) i Cornell (1983). W 1988 pracował w Sadowniczej Stacji Doświadczalnej Jork k. Hamburga. Jest autorem ponad dwustu prac naukowych i popularnonaukowych oraz czterech podręczników.  Związany ze Stowarzyszeniem Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Należał do NSZZ "Solidarność", członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Spoczął na cmentarzu miejskim w Skierniewicach.

7 lipca, w wieku 103 lat, zmarł Władysław Lipiński – był żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 r. Służył w 18. Pułku Piechoty w składzie 26. Dywizji Piechoty. Walczył na przedpolach Warszawy. Po jej upadku dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się uciec i powrócić do Woli Drzewieckiej, jego rodzinnej wsi. W czasie okupacji znalazł się w szeregach konspiracji Batalionów Chłopskich (obwód Skierniewice).

W 2016 r. otrzymał nadany przez Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznakę Batalionów Chłopskich. Był najstarszym mieszkańcem gminy Lipce Reymontowskie.


Henryk Dudek, radny Rady Gminy Jeżów, zmarł w lipcu tego roku. Przez wiele lat piastował funkcję radnego, był radnym czwartej, piątej, siódmej i ósmej kadencji Rady Gminy Jeżów. Był także zasłużonym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszycach. Wielki społecznikiem, a ponad wszystko dobry człowiek, otwartym na potrzeby innych. Był bardzo zaangażowany w wiele społecznych spraw, mieszkańcy gminy Jeżów cenili jego otwartość i uczynność.


22 sierpnia zmarł Jan Budynek – radny rady, a także członek zarządu gminy Nowy Kawęczyn I oraz II kadencji. Wielki społecznik, oddany dla spraw gminy.


10 października zmarł w wieku 80 lat ks. mjr Franciszek Gutowski, były proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Skierniewicach.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 r. z rąk Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii w Puszczy Mariańskiej. Był proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, a następnie przez trzy lata pełnił funkcję gospodarza w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w tym mieście. W 2000 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 56. roku kapłaństwa. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA