Odeszli
Wierni pożegnali proboszcza

Parafianie pożegnali o. Zbigniewa Pisiałka, pasjonisty, proboszcza parafii św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej. Duchowny zmarł 21 lutego w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. Miał 60 lat.

O. Zbigniew Pisiałek od czerwca 2019 roku był przełożonym klasztoru pasjonistów w Rawie Mazowieckiej i proboszczem parafii św. Pawła od Krzyża.

Uroczystości pogrzebowe w Rawie Mazowieckiej odbyły się 27 lutego. O godz. 16.30 w kościele oo. Pasjonistów została wystawiona trumna z ciałem zmarłego przeora, a o godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta msza św. pogrzebowa.

Pochówek przeora odbył się w piątek, 28 lutego w Łodzi.

O. Zbigniew Pisiałek urodził się 18 lutego 1960 roku w Żarnowie (woj. łódzkie). Ukończył szkołę podstawową oraz liceum w Łodzi. W tym czasie uczęszczał na katechezę do prowadzonej przez pasjonistów parafii Matki Bożej Bolesnej na Teofilowie, gdzie został też ministrantem. Po maturze poprosił o przyjęcie do grona nowicjuszy Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów).
Po ukończeniu seminarium wyjechał na dalsze studia teologiczne do Rzymu, gdzie 25 maja 1986 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II.
Po powrocie do Polski został skierowany do wspólnoty zakonnej w Łodzi, gdzie powierzono mu pracę formacyjną i wychowawczą w postulacie. Po czterech latach, w roku 1994 został mianowany przełożonym klasztoru w Warszawie i dyrektorem kleryków. W tym czasie pełnił też urząd konsultora prowincjalnego.
W 1998 roku XIII Kapituła Prowincjalna wybrała go na przełożonego prowincjalnego Polskiej Prowincji Pasjonistów pw. Wniebowzięcia NMP. Funkcję tę pełnił przez cztery lata.
Od roku 2002 do 2019 należał do wspólnoty zakonnej w Kieźlinach k. Olsztyna i pracował duszpastersko w parafii św. Rozalii, której był proboszczem od marca 2015 r. do czerwca 2019 r.
W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA